Kultura v obci Štítina

Obec Štítina byla vždy vnímána okolím jako obec kulturní s dobrým ochotnickým divadelním spolkem, folklórem, tělovýchovou a v neposlední řadě hasičským sportem. Ve všech spolcích je dobrá práce s mládeží. Díky kulturně společenským akcím se nám daří eliminovat generační rozdíly. Rozvoji společenského života v obci napomohlo také zprovoznění tělocvičny a sálu při ZŠ gen. H. Píky (po roce 2000), sportu zase rekonstrukce sportovního areálu v letech 2004 – 2005.

Každoroční kulturní a sportovní akce:

Pro naši obec a celé okolí je dlouholetou tradicí posvícení, zasvěcené patronce sv. Maří Magdaléně. Posvícenská sobota patří tradičně štítinské taškařici „Posvícenskému hasiči“ a posvícenské pondělí je již od roku 1851 oslavou mládeneckého života tzv. MLÁDENECKÁ.

Z dalších tradičních akcí jmenujme např.:

Krajská přehlídka ochotnických divadelních souborů „ŠTIVADLO“, jarní folklorní přehlídka „Před sušedovym zeleny ořech“, setkání s dříve narozenými, od roku 1969 - turnaj v kopané „Memoriál gen. H. Píky“, od roku 1966 - turnaj v odbíjené „Memoriál voj. Ivana Kubince“, od roku 2000 - sjezd řeky Opavy „Štítinský Žbluňk“, Charitativní akce spolku SSM s názvem „Chlapi dětem“, pochod „Štítinská tatranka“, Lampionový průvod ve státní svátek 28.10., Zastavení u vánočního stromu s betlémem, soutěž ve skoku do výšky Vánoční laťka, Pomlázková zábava, Pochování basy, hasičská Floriánská mše sv. v kapli sv. Maří Magdalény, Vítání občánků, Chovatelská výstava, Den dětí, Drakiáda, atd.


 


Zveřejněno 24. 1. 2008
Aktualizováno 5. 3. 2008