Projekty

Snižování emisí při údržbě obce Štítina9. 4. 2021

1 ks užitkového elektromobilu kategorie N1 pro potřeby údržby obce byl pořízen za podpory Státního fondu životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životní prostředí

 

 

Posilovací stroje a workoutové hřiště ve sportovním areálu Štítina23. 9. 2020

 
Projekt "Posilovací stroje a workoutové hřiště ve sportovním areálu Štítina"
 
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
 
Celkové náklady: 618.856,92 Kč
Dotace: 433.199,00 Kč
 
 

Výsadba zeleně u OÚ Štítina22. 6. 2020

11 ks stromů u Obecního úřadu Štítina bylo vysázeno za podpory Státního fondu životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životní prostředí

 

 

Protipovodňová opatření obce Štítina5. 10. 2019

 

 

 

Protipovodňová opatření obce Štítina

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je instalace lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 150 obyvatel chráněno protipovodňovými opateními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 805 191 Kč

Dotace EU: 1 263 634 Kč (70%)

Příspěvek příjemce podpory: 541 557 Kč

 

Datum zahájení realizace projektu: 27.9.2019

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2020

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Štítina