Žádost o nahlížení - možnosti podání

1. Osobně

Podat žádost osobně v úředních hodinách na Obecním úřadu Štítina.
Pokud bude přítomna kompetentní osoba k nahlížení do registru bude Vám náhled do registru ihned umožněn.


2. Elektronicky

Stáhnout si formulář žádosti ve formátu .doc nebo formátu .pdf.
Následně jej vyplnit nebo naskenovat a zaslat na email epodatelna@stitina.cz
Na Vámi zadaný email Vám budou doručena Vaše přístupová práva k nahlížení do registru.


Aktualizováno 7. 7. 2017