Menu
Obec Štítina
ObecŠtítina

TJ Tatran - kopaná, odbíjená, kondiční cvičení žen

TJ Tatran - kopaná, odbíjená, kondiční cvičení žen

TJ Tatran - kopaná, odbíjená, kondiční cvičení žen

Tělovýchovná jednota Tatran Štítina s oddíly kopané, volejbalu a kondičního cvičení žen.

TJ Tatran Štítina - fotbal

Z historie oddílu kopané, jak ji zaznamenal p. Jan Hajder

Kopaná ve Štítině se za první republiky neprovozovala, přestože se vznik tělovýchovy ve Štítině datuje k 12. 6. 1919. Teprve po válce byl zpracován generální plán k zástavbě obce, v jehož severovýchodní části bylo zakresleno sportoviště. Členové tělovýchovné organizace se ujali terénních úprav. Výškový rozdíl mezi jižní a severní stranou byl přes dva metry. Od paní Pleplové byl zakoupen „nouzový barák“, který se postavil na cihelnou podezdívku a sloužil jako kabiny. V roce 1966 bylo provedeno oplocení hřiště. Po čase dřevěné kabiny přestaly vyhovovat požadavků a bylo rozhodnuto postavit kabiny nové. Stavba byla dotovány OV ČSTV v Opavě a to tak, že v roce 1970 bylo poskytnuto 30.000,- Kč a v roce 1971 20.000,- Kč. Stavba byla provedena v akci „Z“ a hodnota díla byla vyčíslena částkou 140.000,- Kč. Další dřevěný objekt na hřišti byl rovněž postupně přestavován a v roce 1990 byla na základě dodatečného povolení provedena změna jeho užívání na hostinskou činnost.

Vedle těchto prací se na hřišti postavily ještě dva kurty pro tenis a dva pro volejbal.

Vlastí činnost kopané byla v roce 1948 zahájena z podnětu těchto členů: Josefa Hušky, Karla Malohlavy, Jaroslava Foltýnka, Oldřicha Šimečka, Bohumila Kreisla. Činnost byla zahájena v tehdejší okresní soutěži a p. Bohumil Kreisl byl prvním hospodářem. V červnu 1960 však činnost tohoto oddílu kopané zanikla a opět byla obnovena až v červenci 1963.

Výbor oddílu pracoval ve složení: Šimeček Zdeněk st., Pinček František, Malurek Drahoslav, Slavotínek Jan a Klučka Vilém. Družstvo bylo přihlášeno do okresní soutěže III. třídy.

Složení družstva bylo:
Benda Jiří, Benda Radislav, Benek Jaroslav, Exner Jan, Havrlant Jiří, Heinz Emil, Hoff Robert, Holeš Josef, Klučka Vilém, Kreisel Zdeněk, Laryš Richard, Němec Bohumil, Pacholek Josef, Píka František, Serdel Miloš, Stoklasa Jaroslav, Střílka Jindřich, Stříž Zdeněk, Světlík Jiří, Světlík Václav, Trubka Luboš, Vybrančík Emil.

První utkání s Kylešovicemi jsme prohráli 0:2, první vítězství 4:1 jsme získali v zápase s Hájem. První trest za nesportovní chování dostal Benda Jiří, bylo to zastavení činnosti na 16 dnů. Kopaná získala na popularitě, takže jsme opět již následující rok přihlásili do soutěže družstvo žáků, které bylo zařazeno rovněž do III. tř. okresní soutěže.

Na první soupisce byli:
Benek Miroslav, Černý Jaroslav, Majvelder Jindřich, Moša Antonín, Palarčík Jaroslav, Rybář Jiří, Sasin Zdeněk, Teichman Petr, Večerek Miroslav, Balner Jan, Bártek Zdeněk, Malurek František, Popek Zdeněk, Hlaváč Oldřich, Stanovský Drahomír, Hřivnáč Vladimír, Hájek Jan, Hochgesandt Josef, Malurek Zdeněk, Popek Antonín, Pavera Jan, Buba Mojmír.

První branku za žáky dal Jaroslav Palarčík, dále pak Stanovský Drahomír a Benek Miroslav.

Od podzimu r. 1966 bylo přihlášeno i družstvo dorostenců. V roce 1969 se připravoval turnaj v kopané a p. Rajmund Stříž přišel s návrhem, aby tento byl přejmenován na memoriál gen. Heliodora Píky. Turnaj – memoriál gen. H. Píky se uskutečnil ve dnech 28. 6. – 29. 6. 1969. Pohár pro vítěze nám darovaly sklárny Bohemia Poděbrady a ředitel závodu Jaroslav Prchala provedl čestný výkop. V memoriálech jsme pokračovali každým rokem a tak již máme za sebou 33 ročníků.

Nyní je původní pohár v archivu a dále se hraje o pohár, který nám v roce 1990 darovalo ministerstvo obrana. V červenci 1989 byla u příležitosti 70 let tělobýchovy ve Štítině odhalena pamětní deska na rodném domku gen. H. Píky.

Na závěr ještě několik jmen těch, kteří psali historii štítinské kopané:

 • ve funkci předsedů oddílu kopané to byli:
  Adamčík Josef, Bortel Karel, Benek Jan, Glosman Antonín, Pinček František, Benek Gusta, Vilášek Pavel, Vlček Vladimír
 • organizační agendu vedl Hajder Jan plných 29 let
 • hospodáři byli:
  Polach Břetislav, Pinček František, Černý Jaroslav
 • pokladníci:
  Šimeček Oldřich, Benek Gustav, Šimeček Zdeněk
 • trenéři:
  Onderka Zdeněk, Vacula Josef, Vacula Richard, Stříž Zdeněk, Serdel Miloš, Holeš Josef, Klučka Vilém, Havrlant Jiří, Hoff Robert, Benek Miloš, Skřídlovský Lubomír, Černý Jaroslav

Navažme na úspěch z minulosti a hledejme společně dobré funkcionáře a sponzory. Věříme, že i do budoucna se budeme scházet v našem krásném areálu při fotbalových utkáních.

sepsal dle svých vzpomínek p. Jan Hajder v r. 2002

Aktuální informace na www.stitinafotbal.cz

TJ Tatran Štítina - volejbal

Volejbalový oddíl ve Štítině - historie

Podle vzpomínek našeho dlouholetého předsedy tělovýchovné jednoty pana Jana Hajdra (čerpal z kroniky Sokolů ve Štítině) se volejbal v naší obci začal hrát už před druhou světovou válkou. Vedlo k tomu zakoupení pozemku (dnešní parčík) v roce 1924, na kterém se zřídilo hřiště. Provozovala se zde atletika, ale také volejbal, který byl prvním kolektivním sportem, jenž se ve vesnici a tělovýchovné jednotě ujal.                             

Počátky novodobé historie volejbalu ve Štítině se datují do let 1962 – 63, kdy se na Štítinu přistěhoval pan Miloslav Vyhnánek z Opavy. Ten měl zásadní vliv na vznik volejbalového oddílu při TJ Tatran Štítina. Seskupil kolem sebe několik mladých sportovních nadšenců ze Štítiny a Nových Sedlic – konkrétně Milan Onderka, Franta Píka, Ivan Pavera, Láďa Kadula, Vláďa Kania, Arnošt Gross a Standa Laryš. To byl základ prvního volejbalového týmu v čele s hrajícím trenérem Milošem Vyhnánkem. Hráli jak okresní přebor mužů, tak většina z nich jako dorostenci okresní přebor dorostenců. Historický první zápas hráli hráči s Horní Lhotou na hřišti v Čavisově s vítězstvím 3:2. K tomuto týmu přibyli další sportovci, konkrétně Zdeněk Šimeček, Zdeněk Exner, Láďa Světlík, Petr Zapletal, Jarda Dominik, Břeťa Benek, Vláďa Honěk, Jirka Rybář a Zdeněk Malohlava. Abychom mohli hrát, museli jsme vybudovat volejbalový kurt. Ten jsme umístili na tak zvaném „malém hřišti“ nebo také hřišti „ u Holešů“- v sousedství rodinného domu pana Evžena Holeše. Kurt měl škvárový povrch a nebylo tam žádné zázemí. Proto náš trenér Miloš Vyhnánek spolu s pány  Františkem Rybářem, Antonínem Světlíkem, Raimundem Střížem, Zdeňkem Střížem a Rudolfem Exnerem (bývalým ředitelem školy) vybudovali dřevěnou kabinu. To vše samozřejmě s pomocí mladých volejbalistů. Zde se mohli hráči převlékat, uschovat míče, síť, lajnovačku a další věci nutné k provozování volejbalu. K tomuto zázemí patřila ještě dřevěná „kadibudka“ a studna bez pumpy – to bylo veškeré hygienické zařízení. Po nějaké době došlo k vybudování dalšího kurtu a úpravě škvárového povrchu na povrch antukový. Antuka byla opotřebovaná, seškrábaná a dovezena z tenisových kurtů TJ NHKG Ostrava – garantem byl Zdeněk Onderka z Nových Sedlic. Zde jsme pořádali turnaje jak mužů, tak i dorostenců, a mistrovské zápasy. Nesmíme zapomenout také na naše dorostenky, které také v té době hrály mistrovskou soutěž. Náš mužský tým doplnili další hráči Zdeněk Malohlava, Sváťa Honěk, Zdeněk Kořistka, Zbyněk Číž, Tomáš Trlica, Jiří Kudela, Lumír Mižďoch, Jan Žídek , Břeťa Stuchlík, Jiří Laryš, Lojza Stuchlík a další. V zimním období jsme hráli v tělocvičně základní školy, ale rozměry tělocvičny byly poloviční než normální kurt. Přes tento fakt jsme tam trénovali až do roku 2000.

V roce 1966 náš trenér zorganizoval 1.ročník volejbalového turnaje Memoriál vojína Ivana Kubince za účasti polského družstva Polonie Glubczyce, MSA Dolní Benešov a domácího týmu. Turnaj nese jméno vojína Ivana Kubince, příslušníka 1. Československé samostatné tankové brigády, který padl při osvobozování Štítiny. V jubilejním roce 100. výročí Tělovýchovné jednoty ve Štítině uspořádali volejbalisté už 54. ročník. Na volejbalových kurtech „U Holešů“ jsme hráli a trénovali až do roku 1980, kdy jsme se přestěhovali do velkého areálu TJ Tatran. Z iniciativy Zdeňka Stříže a Jana Hajdra jsme zde vybudovali svépomocí nové volejbalové hřiště. Poté došlo, nyní v krásném sportovním areálu obce Štítina, k vybudování dvou tenisových kurtů a dalšího volejbalového kurtu, samozřejmě vše vlastními silami. V tomto areálu už byly šatny, sprchy a záchody. Zázemím volejbalistů byly dvě unimo buňky.

V letech 1982 – 1988 se našeho turnaje zúčastňovalo družstvo RAFAKO Racibórz. Došlo k navázání dobrých přátelských vztahů – oni jezdili k nám a my na oplátku k nim, spolu s družstvy MSA Dolní Benešov a Sokolem Kateřinky. Do Racibórze jsme jezdili na tzv. pozvání přes Bohumín – soukromý pohraniční styk nebyl dovolen. Dlužno podotknout, že toto sportovní přátelství s polskými volejbalisty trvá i dodnes.

K dalšímu významnému předělu došlo v roce 1987, kdy se z Bohuslavic vrátil domů pan učitel Jarda Dominik. Ten podnítil a vychoval další volejbalové generace hochů a dívek. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány ve fotoalbech, které sám vytvořil a jsou případným zájemcům k dispozici na turnajích a dalších sportovních akcích. V letech 1992 a 1993 hráli dorostenci pod vedením Jardy Dominika špičku krajského přeboru – Standa Malohlava, Jan Dominik, Kamil Tomáško, Petr Šimeček, Marek a Aleš Židkovi, Petr Kocián a Libor Burda. K nezapomenutelným zážitkům patří také turnaje v Hodslavicích, který i vyhráli. Další generace hráčů byli Petr Zapletal, Jan Rataj, Radim Tomáško, Jirka Rybář, Martin Bartek, Marek Nábělek, David Pacholek a další. Naši odchovanci Kamil a Radim Tomáškové, Standa Malohlava, Petr Zapletal a Jirka Rybář tvořili základ druholigového týmu Sokola Kateřinky.

V roce 2000, byla dokončena výstavba sportovní haly při ZŠ Štítina v souvislosti s celkovou rekonstrukcí a přestavbou školy. Sportovní vyžití v naší obci se mohlo odehrávat na daleko vyšší úrovni. Od tohoto data pořádáme Vánoční turnaj příchozích s pravidelnou účastí 60 až 70 volejbalistů a volejbalistek z širokého okolí. V únoru nebo březnu pořádáme každoročně zimní volejbalový turnaj smíšených družstev – 4 muži a 2 ženy.

Do roku 1990 hrálo naše družstvo mužů na špici okresního přeboru. Někdy se nám podařilo postoupit do krajského přeboru, ale tam naše účinkování nebylo valné. V letech 1972 – 1979 reprezentoval náš hráč Jiří Rybář druholigové Kateřinky. V současné době hrajeme okresní přebor, kde jsou ale jen 4 družstva. Volejbal je v současné době v útlumu, přesto se snažíme o jeho zachování.

Samostatnou kapitolu tvoří náš tradiční turnaj „Memoriál vojína Ivana Kubince“. V roce 2019 byl již 54. ročník. Od roku 1966, kdy to byl první ročník, prošel různým vývojem. Krizi prodělal v roce 1969 po intervenci vojsk Varšavské smlouvy. V období normalizace se turnaje zúčastňovalo družstvo sovětské posádky, rovněž družstvo z polské Ratibórze. Byl to prakticky mezinárodní turnaj. Po roce 1990 se turnaje zúčastňovalo až 17 družstev včetně ligových – Vítkovice, Zlín a Žilina i tým Opavy, který také krátce startoval v extraligové soutěži. Hrálo se tenkrát na čtyřech kurtech. Po tomto boomu se od roku 2012 hraje se smíšenými družstvy 4 muži a 2 ženy herně na úrovni krajských soutěží, vždy s velmi vysokou úrovní zápasů.

V jubilejním roce 2019 reprezentuje štítinský volejbal družstvo mužů v okresní soutěži a ženy startují v krajské soutěži vzhledem k tomu, že okresní soutěž neprobíhá pro malý zájem družstev. Je chvályhodné, že mezi volejbalovými nadšenci jsou stále lidé, kteří se věnují naší mládeži. Patří poděkování.

Závěrem lze konstatovat, že naši odchovanci působí a působili v celé republice – Arnošt Gross – Dolní Benešov, Zdeněk Malohlava – Štěpánkovice, Jan Dominik – Praha, Standa Malohlava – Krnov, David Pacholek – Praha.   Někteří naši hráči a činitelé nás už navždy opustili – Miloslav Vyhnánek, Ivan Pavera, Franta Píka, Břeťa Benek, Zdeněk Exner, Láďa Kadula.

Celou dobu od vzniku oddílu volejbalu se na jeho udržení a existenci podílí Vláďa Kania, Jirka Rybář, Láďa Světlík, Sváťa Honěk , Zdeněk Malohlava, Jarda Dominik, Hanka Kadulová a nadšenci. Organizaci turnajů už ale postupně přebírá i mladší generace volejbalisté.

Foto: archiv volejbalového oddílu

Zpracovali: Ing. Vladislav Kania a Mgr. Jaroslav Dominik

Přílohy

Družstvo Miloše Vyhnánka, který obnovil volejbalovou tradici ve Štítině

Družstvo Miloše Vyhnánka, který obnovil volejbalovou tradici ve Štítině.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 660,11 kB

Nástup družstev na 1. ročníku turnaje vojína Ivana Kubince

doc2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 329,42 kB
Datum vložení: 13. 9. 2022 19:32
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 15:35
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
2
23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
polojasno 26 °C 13 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 27/16 °C
středa 19. 6. déšť 25/15 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 26/11 °C

Svátek a výročí

Svátek má Adolf

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
 • ​​
  1270 obyvatel žije v obci
 • ​​
  302 hektarů je naše rozloha
 • ​​
  40,4 let průměrný věk