Termíny zasedání zastupitelstva obce

Obecní zastupitelstvo bude v roce 2020 zasedat v následujících termínech:

leden  
únor 19.2.
březen  
duben 29.4.
květen  
červen 24.6.
červenec  
srpen  
září 2.9. 
říjen 21.10.
listopad  
prosinec 9.12. 

 

Vždy Vás rádi uvidíme a přivítáme Vaše věcné připomínky.

Termíny jsou pouze předběžné. Skutečný termín zasedání je vždy stanoven v pozvánce, která je v souladu se zákonem O obcích 7 dní před konáním zasedání zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Štítina společně s navrženým programem zasedání.

V případě potřeby může být zasedání zastupitelstva obce svoláno i mimo uvedené termíny.


Aktualizováno 16. 12. 2019