202120202019201820172016201520142013

Archiv úřední desky 2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce23. 9. 2021

dne 20.9.2021 v 17.00 hod. - pozvánka zde

Záměr obce23. 9. 2021

výpůjčka pozemku - zobrazit

Usnesení č.5/20212. 9. 2021

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze nde 2.8.2021 - zobrazit

Veřejná vyhláška23. 8. 2021

Rozhodnutí o povolení omezení provozu na MK ul. Havlíčkova uzávěrou - most přes Sedlinku - zobrazit

Příloha č1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Opatření veřejné povahy-veřejná vyhláška2. 8. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci- MK ul.Havlíčkova-oprava mostu - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Veřejná vyhláška2. 8. 2021

Oznámení o zahájení řízení o povolení omezení provozu MK uzávěrou - rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova - zobrazit

Příloha č. 1 - zobrazit

Příloha č. 2 - zobrazit

Usnesení č.4/202128. 7. 2021

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítina ze dne 28.6.2021 - zobrazit

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu28. 7. 2021

Štítinaské posvícení a 171. Mládenecká - zobrazit

Veřejná vyhláška28. 7. 2021

Rozhodnutí o omezení obecného úžívání komunikace uzávěrou - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy23. 6. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Komenského, Štítina - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu23. 6. 2021

ze soboty 19.6.2021 na neděli 20.6.2021 - zobrazit

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení23. 6. 2021

omezení užívání pozemní komunikace uzávěrou - 170. Mládenecká - zobrazit

Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení řízení23. 6. 2021

omezení obecného úžívání MK ul. Komenského uzávěrou - zobrazit

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy9. 6. 2021

pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Havlíčkova - zobrazit

příloha č. 1 - zobrazit

příloha č. 2 - zobrazit

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy9. 6. 2021

pro stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích - sil. II/467 - zobrazit

příloha č.1 - zobrazit

příloha č.2 - zobrazit

Usnesení č.3/202123. 6. 2021

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze den 24.5.2021 - zobrazit

Veřejná vyhláška23. 6. 2021

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (Národní plán povodí Odry) - zobrazit

Návrh opatření obecnépovahy - Národní plán povodí Odry - zobrazit

Veřejná vyhláška23. 6. 2021

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění přípomínek - zobrazit

Návrh opatření obecné povahy vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry - zobrazit

Závěrečný účet za rok 2020 - návrh30. 6. 2021

Závěrečný účet za rok 2020 zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2020 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2020 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2020 - zobrazit

Veřejná vyhláška27. 5. 2021

hromadný předpisný seznam čj. 1718253/21/3200-11460-804492  - zobrazit

Nařízení Státní veterinární stprávy17. 5. 2021

zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatřeních - zobrazit

Usnesení č.2/202117. 5. 2021

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 22.3.2021- zobrazit

Pozvánka na zastupitelstvo obce24. 3. 2021

v pondělí 22.3.2021 v 17.00 hod. v sále v ZŠ gen. H.Píky Štítina - zobrazit

Zápis do mateřeké školy17. 5. 2021

při Základní školy gen. Heliodora Píky a Mateřské škole Štítina - zobrazit

Nařízení Státní veterinární správy8. 4. 2021

Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - zobrazit

Usnesení č.1/202129. 3. 2021

ze zasadání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 24.2.2021 - zobrazit

Mimořádné opatření31. 5. 2021

nošení ochranných prostředků dýchacích cest - zobrazit

Mimořádné opatření1. 3. 2021

nošení ochranných prostředků dýchacích cest - zobrazit

Návrh rozpočtu obce na rok 20211. 3. 2021

návrh rozpočtu - zobrazit

návrh rozpisu rozpočtu - zobrazit

Výzva k předkládání žádosti17. 5. 2021

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památel prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021. - zobrazit

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek - zobrazit

Program podpora obnovy kulturních památek - zobrazit

Zásady pro užití neinvestičních prostředků - zobrazit

Podmínky pro přiznání příspěvku - zobrazit

Žádost o zařazení do programu - zobrazit

Příloha č. 1 - zobrazit

Příloha č. 2 - zobrazit

Příloha č. 3 - zobrazit

Příloha č. 4 - zobrazit

Legenda vlastnictví - zobrazit

Vyúčtování finančního příspěvku - zobrazit 

Žádost o státní dotaci - zobrazit

 

Veřejná vyhláška17. 5. 2021

Rozhodnutí - vlk obecný - zobrazit