202220212020201920182017201620152014

Archiv úřední desky 2022

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí21. 7. 2022

Povolení omezení obecného užívání pozemních komunikací uzávěrou - zobrazit

příloha č. 1 - zobrazit

příloha č. 2 - zobrazit

příloha č. 3 - zobrazit

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška21. 7. 2022

pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/467 ul. Hlavní + MK ul. I.Kubince - zobrazit

DI PČR - zobrazit

situace - zobrazit

Usnesení č.3/202219. 7. 2022

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 13.6.2022 - zobrazit

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu29. 6. 2022

ze soboty 18.6.2022 na neděli 19.6.2022 - zobrazit

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce29. 6. 2022

dne 13.6.20252 v 17.00 hod. - pozvánka zde

Veřejná vyhláška29. 6. 2022

Oznámení o zahájení řízení - uzávěra místní komunikace ul. Komenského - zobrazit

situace - zobrazit

Závěrečný účet za rok 2021 - návrh29. 6. 2022

Závěrečný účet za rok 2021 zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2021 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2021 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2021 - zobrazit

Záměr obce29. 6. 2022

pronájem budovy čp.287 - zobrazit

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška1. 6. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Komenského - zobrazit

Situace - zde

DI PČR - zde

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška1. 6. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace sil. II/476 na ul. Hlavní - zobrazit

Situace - zde

DI PČR - zde

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška21. 7. 2022

Stanovení místní úpravy provozu ul. bez názvu mezi ul. Komenského a Havlíčkova v obci Štítina - zobrazit

situace - zobrazit

DI PČR - zobrazit

Rozhodnutí1. 6. 2022

o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné událostí - zobrazit

Veřejná vyhláška19. 5. 2022

návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Štítina - zobrazit

Zprávy o uplatňování územního plánu Štítina - zobrazit

Veřejná vyhláška1. 6. 2022

zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. 1910374/22/3200-11050-804492 - zobrazit

Usnesení č.2/202221. 4. 2022

z jednání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 23.3.2022 - zobrazit

Veřejná vyhláška11. 4. 2022

Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - cyklostezka Štítina - Kravaře - zobrazit

situace 1

situace 2

Veřejná vyhláška11. 4. 2022

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu  v úseku mezi ul. Komenského a Havlíčkova - zobrazit

situace - zde

Příloha - zde

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce24. 3. 2022

dne 23.3.2022 v 17.00 hod. - pozvánka zde

Veřejná vyhláška30. 3. 2022

doručující Územní plán Štítina - změnu č. 2 a Územní plán Štítina - úplné znění - zobrazit

Usnesení č.1 / 202223. 3. 2022

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 16.2.2022 - zobrazit

Nevyhlášení dotačního programu10. 5. 2022

Ministerstva kultury České republiky "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v roce 2022 - zobrazit

Veřejná vyhláška15. 2. 2022

Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - cyklostezka Štítina-Kravaře - zobrazit

situace 1 - zobrazit

situace 2 - zobrazit

Veřejná vyhláška27. 1. 2022

Rozhodnutí - neudělení souhlasu a zamítnutí žádosti - čmelák zemní na území MSK - zobrazit