Úřední deska

Veřejná vyhláška18. 1. 2022

Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - cyklostezka Štítina-Kravaře - zobrazit

situace 1 - zobrazit

situace 2 - zobrazit

Veřejná vyhláška10. 1. 2022

Rozhodnutí - neudělení souhlasu a zamítnutí žádosti - čmelák zemní na území MSK - zobrazit

Veřejná vyhláška15. 9. 2021

Opatření obecné povahy - doplnění čj. 17110/2020-MZE-16212  ze dne 2.4.2020, ve znění čj. 33784/2020-mze-16212 ze dne 27.7.2020 - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Veřejná vyhláška7. 7. 2021

oznámení konání veřejného projednávání návrhu Územního plánu Štítina - změny č.2, pořizované zkráceným postupem - zobrazit

Obnova katastrálního operátu 3. 5. 2021

zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov - zobrazit

Veřejná vyhláška28. 7. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Rozdělovník - zobrazit

Veřejná vyhláška6. 4. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha - zde

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným26. 3. 2014

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit