Úřední deska

Obnova katastrálního operátu 3. 5. 2021

zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov - zobrazit

Veřejná vyhláška22. 4. 2021

hromadný předpisný seznam čj. 1718253/21/3200-11460-804492  - zobrazit

Nařízení Státní veterinární stprávy12. 4. 2021

zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatřeních - zobrazit

Usnesení č.2/20216. 4. 2021

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny ze dne 22.3.2021- zobrazit

Zápis do mateřeké školy11. 3. 2021

při Základní školy gen. Heliodora Píky a Mateřské škole Štítina - zobrazit

Mimořádné opatření1. 3. 2021

nošení ochranných prostředků dýchacích cest - zobrazit

Výzva k předkládání žádosti2. 2. 2021

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památel prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021. - zobrazit

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek - zobrazit

Program podpora obnovy kulturních památek - zobrazit

Zásady pro užití neinvestičních prostředků - zobrazit

Podmínky pro přiznání příspěvku - zobrazit

Žádost o zařazení do programu - zobrazit

Příloha č. 1 - zobrazit

Příloha č. 2 - zobrazit

Příloha č. 3 - zobrazit

Příloha č. 4 - zobrazit

Legenda vlastnictví - zobrazit

Vyúčtování finančního příspěvku - zobrazit 

Žádost o státní dotaci - zobrazit

 

Veřejná vyhláška1. 2. 2021

Rozhodnutí - vlk obecný - zobrazit

Veřejná vyhláška28. 7. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Rozdělovník - zobrazit

Veřejná vyhláška6. 4. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha - zde

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným26. 3. 2014

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit