Úřední deska

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu8. 6. 2022

ze soboty 18.6.2022 na neděli 19.6.2022 - zobrazit

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce6. 6. 2022

dne 13.6.20252 v 17.00 hod. - pozvánka zde

Veřejná vyhláška31. 5. 2022

Oznámení o zahájení řízení - uzávěra místní komunikace ul. Komenského - zobrazit

situace - zobrazit

Závěrečný účet za rok 2021 - návrh25. 5. 2022

Závěrečný účet za rok 2021 zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2021 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2021 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2021 - zobrazit

Záměr obce25. 5. 2022

pronájem budovy čp.287 - zobrazit

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška12. 5. 2022

Stanovení místní úpravy provozu ul. bez názvu mezi ul. Komenského a Havlíčkova v obci Štítina - zobrazit

situace - zobrazit

DI PČR - zobrazit

Veřejná vyhláška31. 1. 2022

Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry - zobrazit

OPP-NPP-Labe - zobrazit

OPP-NPP-Dunaje - zobrazit

OPP-NPP-Odry - zobrazit

 

Veřejná vyhláška15. 9. 2021

Opatření obecné povahy - doplnění čj. 17110/2020-MZE-16212  ze dne 2.4.2020, ve znění čj. 33784/2020-mze-16212 ze dne 27.7.2020 - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Obnova katastrálního operátu 3. 5. 2021

zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov - zobrazit

Veřejná vyhláška28. 7. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Rozdělovník - zobrazit

Veřejná vyhláška6. 4. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha - zde

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným26. 3. 2014

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit