Úřední deska

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu22. 10. 2021

Aktualizace č.2 a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - zobrazit

Usnesení č.6/20215. 10. 2021

ze zasedání Zastupitelstva obce Štítiny dne 20.9.2021 - zobrazit

Veřejná vyhláška20. 9. 2021

o možnosti převzít písemnost - zobrazit

Veřejná vyhláška15. 9. 2021

Opatření obecné povahy - doplnění čj. 17110/2020-MZE-16212  ze dne 2.4.2020, ve znění čj. 33784/2020-mze-16212 ze dne 27.7.2020 - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Organizační opatření v obci Štítina 9. 8. 2021

pro zajištění konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021

8.10.-9.10.2021 - zobrazit

Veřejná vyhláška7. 7. 2021

oznámení konání veřejného projednávání návrhu Územního plánu Štítina - změny č.2, pořizované zkráceným postupem - zobrazit

Obnova katastrálního operátu 3. 5. 2021

zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov - zobrazit

Veřejná vyhláška28. 7. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Rozdělovník - zobrazit

Veřejná vyhláška6. 4. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha - zde

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným26. 3. 2014

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit