Úřední deska

Veřejná vyhláška30. 7. 2021

Rozhodnutí o povolení omezení provozu na MK ul. Havlíčkova uzávěrou - most přes Sedlinku - zobrazit

Příloha č1 - zobrazit

Příloha č.2 - zobrazit

Veřejná vyhláška7. 7. 2021

oznámení konání veřejného projednávání návrhu Územního plánu Štítina - změny č.2, pořizované zkráceným postupem - zobrazit

Obnova katastrálního operátu 3. 5. 2021

zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov - zobrazit

Veřejná vyhláška28. 7. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha č.1 - zobrazit

Rozdělovník - zobrazit

Veřejná vyhláška6. 4. 2020

Opatření obecné povahy - ochrana lesů - zobrazit

Příloha - zde

Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným26. 3. 2014

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

výzva - zobrazit

akualizovaný seznam - zobrazit

informace - zobrazit