Usnesení

prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust. §11 odst.8 zákona č.139/2002 Sb., ve znení pozdějších předpisů - zobrazit


Zveřejněno 12. 1. 2017