Veřejná vyhláška

oznámení konání veřejného projednávání návrhu Územního plánu Štítina - změny č.2, pořizované zkráceným postupem - zobrazit
Zveřejněno 7. 7. 2021
Aktualizováno 8. 7. 2021