Závěrečný účet za rok 2021 - návrh

Závěrečný účet za rok 2021 zobrazit

 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 - zobrazit

výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2021 - zobrazit

výkaz Rozvaha k 31.12.2021 - zobrazit

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 - zobrazit

výkaz Příloha k 31.12.2021 - zobrazit


Zveřejněno 25. 5. 2022
Aktualizováno 26. 5. 2022