TJ Tatran Štítina - volejbal

 Volejbalový oddíl ve Štítině - historie  

Podle vzpomínek našeho dlouholetého předsedy tělovýchovné jednoty pana Jana Hajdra (čerpal z kroniky Sokolů ve Štítině) se volejbal v naší obci začal hrát už před druhou světovou válkou. Vedlo k tomu zakoupení pozemku (dnešní parčík) v roce 1924, na kterém se zřídilo hřiště. Provozovala se zde atletika, ale také volejbal, který byl prvním kolektivním sportem, jenž se ve vesnici a tělovýchovné jednotě ujal.                             

Počátky novodobé historie volejbalu ve Štítině se datují do let 1962 – 63, kdy se na Štítinu přistěhoval pan Miloslav Vyhnánek z Opavy. Ten měl zásadní vliv na vznik volejbalového oddílu při TJ Tatran Štítina. Seskupil kolem sebe několik mladých sportovních nadšenců ze Štítiny a Nových Sedlic – konkrétně Milan Onderka, Franta Píka, Ivan Pavera, Láďa Kadula, Vláďa Kania, Arnošt Gross a Standa Laryš. To byl základ prvního volejbalového týmu v čele s hrajícím trenérem Milošem Vyhnánkem. Hráli jak okresní přebor mužů, tak většina z nich jako dorostenci okresní přebor dorostenců. Historický první zápas hráli hráči s Horní Lhotou na hřišti v Čavisově s vítězstvím 3:2. K tomuto týmu přibyli další sportovci, konkrétně Zdeněk Šimeček, Zdeněk Exner, Láďa Světlík, Petr Zapletal, Jarda Dominik, Břeťa Benek, Vláďa Honěk, Jirka Rybář a Zdeněk Malohlava. Abychom mohli hrát, museli jsme vybudovat volejbalový kurt. Ten jsme umístili na tak zvaném „malém hřišti“ nebo také hřišti „ u Holešů“- v sousedství rodinného domu pana Evžena Holeše. Kurt měl škvárový povrch a nebylo tam žádné zázemí. Proto náš trenér Miloš Vyhnánek spolu s pány  Františkem Rybářem, Antonínem Světlíkem, Raimundem Střížem, Zdeňkem Střížem a Rudolfem Exnerem (bývalým ředitelem školy) vybudovali dřevěnou kabinu. To vše samozřejmě s pomocí mladých volejbalistů. Zde se mohli hráči převlékat, uschovat míče, síť, lajnovačku a další věci nutné k provozování volejbalu. K tomuto zázemí patřila ještě dřevěná „kadibudka“ a studna bez pumpy – to bylo veškeré hygienické zařízení. Po nějaké době došlo k vybudování dalšího kurtu a úpravě škvárového povrchu na povrch antukový. Antuka byla opotřebovaná, seškrábaná a dovezena z tenisových kurtů TJ NHKG Ostrava – garantem byl Zdeněk Onderka z Nových Sedlic. Zde jsme pořádali turnaje jak mužů, tak i dorostenců, a mistrovské zápasy. Nesmíme zapomenout také na naše dorostenky, které také v té době hrály mistrovskou soutěž. Náš mužský tým doplnili další hráči Zdeněk Malohlava, Sváťa Honěk, Zdeněk Kořistka, Zbyněk Číž, Tomáš Trlica, Jiří Kudela, Lumír Mižďoch, Jan Žídek , Břeťa Stuchlík, Jiří Laryš, Lojza Stuchlík a další. V zimním období jsme hráli v tělocvičně základní školy, ale rozměry tělocvičny byly poloviční než normální kurt. Přes tento fakt jsme tam trénovali až do roku 2000.

V roce 1966 náš trenér zorganizoval 1.ročník volejbalového turnaje Memoriál vojína Ivana Kubince za účasti polského družstva Polonie Glubczyce, MSA Dolní Benešov a domácího týmu. Turnaj nese jméno vojína Ivana Kubince, příslušníka 1. Československé samostatné tankové brigády, který padl při osvobozování Štítiny. V jubilejním roce 100. výročí Tělovýchovné jednoty ve Štítině uspořádali volejbalisté už 54. ročník. Na volejbalových kurtech „U Holešů“ jsme hráli a trénovali až do roku 1980, kdy jsme se přestěhovali do velkého areálu TJ Tatran. Z iniciativy Zdeňka Stříže a Jana Hajdra jsme zde vybudovali svépomocí nové volejbalové hřiště. Poté došlo, nyní v krásném sportovním areálu obce Štítina, k vybudování dvou tenisových kurtů a dalšího volejbalového kurtu, samozřejmě vše vlastními silami. V tomto areálu už byly šatny, sprchy a záchody. Zázemím volejbalistů byly dvě unimo buňky.

V letech 1982 – 1988 se našeho turnaje zúčastňovalo družstvo RAFAKO Racibórz. Došlo k navázání dobrých přátelských vztahů – oni jezdili k nám a my na oplátku k nim, spolu s družstvy MSA Dolní Benešov a Sokolem Kateřinky. Do Racibórze jsme jezdili na tzv. pozvání přes Bohumín – soukromý pohraniční styk nebyl dovolen. Dlužno podotknout, že toto sportovní přátelství s polskými volejbalisty trvá i dodnes.

K dalšímu významnému předělu došlo v roce 1987, kdy se z Bohuslavic vrátil domů pan učitel Jarda Dominik. Ten podnítil a vychoval další volejbalové generace hochů a dívek. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány ve fotoalbech, které sám vytvořil a jsou případným zájemcům k dispozici na turnajích a dalších sportovních akcích. V letech 1992 a 1993 hráli dorostenci pod vedením Jardy Dominika špičku krajského přeboru – Standa Malohlava, Jan Dominik, Kamil Tomáško, Petr Šimeček, Marek a Aleš Židkovi, Petr Kocián a Libor Burda. K nezapomenutelným zážitkům patří také turnaje v Hodslavicích, který i vyhráli. Další generace hráčů byli Petr Zapletal, Jan Rataj, Radim Tomáško, Jirka Rybář, Martin Bartek, Marek Nábělek, David Pacholek a další. Naši odchovanci Kamil a Radim Tomáškové, Standa Malohlava, Petr Zapletal a Jirka Rybář tvořili základ druholigového týmu Sokola Kateřinky.

V roce 2000, byla dokončena výstavba sportovní haly při ZŠ Štítina v souvislosti s celkovou rekonstrukcí a přestavbou školy. Sportovní vyžití v naší obci se mohlo odehrávat na daleko vyšší úrovni. Od tohoto data pořádáme Vánoční turnaj příchozích s pravidelnou účastí 60 až 70 volejbalistů a volejbalistek z širokého okolí. V únoru nebo březnu pořádáme každoročně zimní volejbalový turnaj smíšených družstev – 4 muži a 2 ženy.

Do roku 1990 hrálo naše družstvo mužů na špici okresního přeboru. Někdy se nám podařilo postoupit do krajského přeboru, ale tam naše účinkování nebylo valné. V letech 1972 – 1979 reprezentoval náš hráč Jiří Rybář druholigové Kateřinky. V současné době hrajeme okresní přebor, kde jsou ale jen 4 družstva. Volejbal je v současné době v útlumu, přesto se snažíme o jeho zachování.

Samostatnou kapitolu tvoří náš tradiční turnaj „Memoriál vojína Ivana Kubince“. V roce 2019 byl již 54. ročník. Od roku 1966, kdy to byl první ročník, prošel různým vývojem. Krizi prodělal v roce 1969 po intervenci vojsk Varšavské smlouvy. V období normalizace se turnaje zúčastňovalo družstvo sovětské posádky, rovněž družstvo z polské Ratibórze. Byl to prakticky mezinárodní turnaj. Po roce 1990 se turnaje zúčastňovalo až 17 družstev včetně ligových – Vítkovice, Zlín a Žilina i tým Opavy, který také krátce startoval v extraligové soutěži. Hrálo se tenkrát na čtyřech kurtech. Po tomto boomu se od roku 2012 hraje se smíšenými družstvy 4 muži a 2 ženy herně na úrovni krajských soutěží, vždy s velmi vysokou úrovní zápasů.

V jubilejním roce 2019 reprezentuje štítinský volejbal družstvo mužů v okresní soutěži a ženy startují v krajské soutěži vzhledem k tomu, že okresní soutěž neprobíhá pro malý zájem družstev. Je chvályhodné, že mezi volejbalovými nadšenci jsou stále lidé, kteří se věnují naší mládeži. Patří poděkování.

Závěrem lze konstatovat, že naši odchovanci působí a působili v celé republice – Arnošt Gross – Dolní Benešov, Zdeněk Malohlava – Štěpánkovice, Jan Dominik – Praha, Standa Malohlava – Krnov, David Pacholek – Praha.   Někteří naši hráči a činitelé nás už navždy opustili – Miloslav Vyhnánek, Ivan Pavera, Franta Píka, Břeťa Benek, Zdeněk Exner, Láďa Kadula.

Celou dobu od vzniku oddílu volejbalu se na jeho udržení a existenci podílí Vláďa Kania, Jirka Rybář, Láďa Světlík, Sváťa Honěk , Zdeněk Malohlava, Jarda Dominik, Hanka Kadulová a nadšenci. Organizaci turnajů už ale postupně přebírá i mladší generace volejbalisté.

Foto: archiv volejbalového oddílu

 

Fotografie č. 1 : Družstvo Miloše Vyhnánka, který obnovil volejbalovou tradici ve Štítině

Fotografie č. 2 : 1. ročník Memoriálu vojína Ivana Kubince (1966). Tajemník TJ Tatran pan Raimund Stříž společně s bratrancem Ivana Kubince předávají putovní pohár vítěznému družstvu.

Fotografie č. 3: Nástup družstev na 1. ročníku turnaje vojína Ivana Kubince

Zpracovali: Ing. Vladislav Kania a Mgr. Jaroslav Dominik


Aktualizováno 29. 4. 2019