Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 1 / 2013

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky v obci Štítina - zobrazit


Zveřejněno 25. 6. 2013
Aktualizováno 31. 8. 2021