Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny č. 3/2013

o zrušení obecně závazné vyhlášky č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného - zobrazit


Zveřejněno 22. 8. 2013