Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny č. 4/2013

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit

příloha - zobrazit


Zveřejněno 22. 8. 2013