Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 2/2014

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2002, o závazné části územně plánovací dokumentace obce Štítina - zobrazit


Zveřejněno 21. 8. 2014