Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 1 / 2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Štítiny -zobrazit


Zveřejněno 30. 4. 2015
Aktualizováno 31. 8. 2021