Obecně závazná vyhláška č.18/2002

ze dne 3.7.2002 o závazné části územně plánovací dokumentace obce Štítina - zobrazit


Zveřejněno 12. 1. 2010