Dodatek zřizovací listiny

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy generála Heliodora Píky Štítina - zobrazit


Zveřejněno 12. 1. 2010