Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit


Zveřejněno 9. 12. 2010