Obecně závazná vyhláška obce Štítina č.2/2011

o stanovení systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Štítina - zobrazit


Zveřejněno 21. 4. 2011
Aktualizováno 15. 12. 2011