Obecně závazná vyhláška č.2/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit


Zveřejněno 13. 12. 2012