Zájmové spolky

Hlavní zásluhu na udržování tradic, kulturním, společenském a sportovním dění v obci mají především spolky. V obci Štítina v současné době aktivně pracuje celkem 14 zájmových spolků:


Aktualizováno 24. 9. 2018