Usnesení č. 1 (29. 1. 2007)


USNESENÍ č.1
Zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 29. ledna 2007
______________________


Přítomno: 8 členů
Omluven p. Jiří Bortel - směna

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

1.SCHVALUJE:

1.1. Vnitřní platový předpis obce Štítina – zřizovatele Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina, okres Opava, příspěvková organizace.
/hlasování - 8 pro/

1.2. Platový výměr Mgr. Danielu Matyáškovi, řediteli Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina, okres Opava, příspěvková organizace, ul. Komenského 26, 747 91 Štítina, s účinnosti od 1. 1. 2007.
/hlasování - 8 pro/

1.3. Odměnu uvolněnému členu zastupitelstva a odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Štítina, předsedům výboru a komisí dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., ze dne 20. 12. 2006, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva ve znění pozdějších předpisů.
/hlasování - 8 pro/

1.4. Mandátní smlouvu mezi obcí Štítina a p. Jiřím Hackenbergem, ul. Hobzíkova 17, 746 01 Opava, na zajištění technického dozoru akce :“Stavební úpravy kaple sv. Maří Magdalény“
Objekty : 01 Stavební úpravy
02 Sanace střechy. Krovu, sanktusníku
Doba plnění od 1. 2. 2007 do 15. 7. 2007
/hlasování -8 pro/

1.5. Fy WINRO s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice, nepřerušeně pokračovat na „Stavební úpravě kaple sv. M. Magdalény“.
/ hlasování - 8 pro/

 

2. JMENUJE:

2.1. Za zřizovatele do školské rady při Základní škole generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina, okres Opava, příspěvková organizace, ul. Komenského 26, 747 91 Štítina, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školského zákona) § 167 odst.2 a odst. 6 na funkční období – tři roky – od 1. února 2007p. Ericha Kalužu, p. Martina Paroulka a MUDr. Kateřinu Šimečkovou.
/ hlasování - 8 pro/


3.UKLÁDÁ:

3.1. Starostovi obce

a) Zajistit další (kromě ČS a.s.) nabídku peněžních ústavů na poskytnutí úvěru na rekonstrukci kaple sv. M. Magdalény.
/termín do 28. 2. 2007/

b) Předložit písemnosti (závazné posudky, zápisy o předání, závěrečné vyúčtování atd.) opravy kaple sv. Maří Magdalény z roku 2006.
/termín – 2. 2. 2007/

c) Zpracovat a předložit žádost na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále MSK) na stavební úpravy kaple sv. M. Magdalény z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí MSK na rok 2007.
/termín – do 9. 2. 2007/

 

4. BERE NA VĚDOMÍ :

4.1. Návrh rozpočtu obce na rok 2007
na úřední desce vyvěšen : 25. 1. 2007

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:............................................

Místostarosta: Erich Kaluža:...............................................

Ověřovatelé: ing. Jana Hynarová:......................................

Martin Paroulek:...................................................................
 


Zveřejněno 22. 1. 2008