Usnesení č. 3 (5. 3. 2007)


USNESENÍ č.3
Mimořádné Zastupitelstvo obce Štítina
ze dne 5. března 2007
______________________


Přítomno: 8 členů
Omluven p. Jiří Bortel - školení

 
ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________

 

SCHVALUJE:

Smlouvu o úvěru č. 828-055/2007 mezi Českou spořitelnou a.s. Se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 a Obci Štítina, ul. Hlavní 68, 747 91 IČ 00300764.

Úvěrová částka : do výše 2,0 mil. Kč, (slovy : dvamilionykorunčeských)

Účel úvěru : financování stavebních oprav kulturní památky kaple sv. Maří Magdalény, parc.č.121, k.ú. Štítina, reg.č. 46331/8-1497

Úroková sazby : pribor +0,6% p.a.

Způsob splácení úvěru : pravidelné měsíční splátky ve výši 83.333,-Kč (slovy: osmdesáttřitisíctřistatřicettřikorunčeských)
První splátka bude zaplacena dne 20. 6. 2007
Poslední splátka bude zaplacena dne 20. 5. 2009 ve výši 83.341,-Kč (slovy : osmdesáttřitisíctřistačtařicetjednokorunačeských)

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:...................................................

Místostarosta: Erich Kaluža:......................................................

Ověřovatelé: ing. Zbyněk Skyba:............................................

Martin Paroulek:...................................................................
 


Zveřejněno 22. 1. 2008