Usnesení č. 8 (7. 7. 2007)


USNESENÍ č.8
z mimořádného jednání
Zastupitelstva obce Štítina
ze dne 7. července 2007
______________________


Přítomno: 6 členů
Omluveni : Ing. Zbyněk Skyba, Luděk Schweidler, Jiří Bortel

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
_______________________________________


1.SCHVALUJE:

1.1. Výsledek poptávkového řízení k podání nabídky na zakázku „Výměna oken budovy školy v obci Štítina“.
Dle bodového hodnocení byla vybrána nabídka fy p. Jana Pavery, Palackého 70, 747 91 Štítina – cena bez DPH 502.963,- Kč
/hlasování - 6 pro/

1.2. Aby obec při zakázce „Výměna oken budovy školy v obci Štítina“ zastupovali ve smluvních vztazích : Štěpán Koník a Ing. Zbyněk Skyba
a v technických záležitostech : p. Jiří Hackenberg
/hlasování - 6 pro/

 

 

Starosta obce: Štěpán Koník:..................................................

Místostarosta: Erich Kaluža:....................................................

Ověřovatelé: MuDr. Kateřina Šimečková...............................

p. Martin Paroulek................................................................
 


Zveřejněno 22. 1. 2008