Zastupitelstvo obce

Ing. Radek Malohlava, ul. Hlavní 125, Štítina
starosta obce
tel: 724 216 141, 553 677 123, e-mail: starosta@stitina.cz 

Mgr. Martina Slaninová, ul. Hlavní 261, Štítina
místostarosta obce
e-mail: mistostarosta@stitina.cz 

Zastupitelé:  Jiří Bortel, Erich Kaluža, Kamil Dominik, Martin Rádek, Kamil Rádek, Vojtěch Slanina, Antonín Urbánek

 

Finanční výbor

Jiří Bortel
předseda finančního výboru
 
 Vojtěch Slanina

člen finančního výboru
 
Antonín Urbánek
člen finančního výboru
 

Kontrolní výbor

Antonín Urbánek
 předseda kontrolního výboru

Erich Kaluža

člen kontrolního výboru

Kamil Dominik
člen kontrolního výboru
 

Kulturní výbor

Kamil Rádek
předseda kulturního výboru
 
Martin Rádek
člen kulturního výboru
 

Vojtěch Slanina 

člen kulturního výboru
 
 
 

Komise k projednání přestupků

Lenka Veronika Benková, Olomoucká 19, Opava
předsedkyně komise k projednání přestupků

Martina Vlčková 
člen komise k projednání přestupků

Erich Kaluža
člen komise k projednání přestupků 


Aktualizováno 18. 6. 2021