Tříkrálová sbírka

 

Každá koruna pomáhá

 Charita Hrabyně hledá pro uskutečnění koledování skupinky Tří králů ve Štítině spolehlivé dobrovolníky, zájemci se mohou hlásit do 1. 1. 2022 u koordinátorky TKS paní Judity Mudre na tel. 553 775 370, mobil 731 625 869.

 Občané mohou přispívat také:

  • online koledováním prostřednictvím platební brány

www.trikralovasbirka.cz    VS 777988014

  • nebo v termínu od 03.01.2022 do 14.01.2022 do pokladniček umístěných v kancelářích OÚ Štítina a Poště Štítina

 Výtěžek TKS 2022 bude využit na opravu budov středisek Charity Hrabyně.


Zveřejněno 9. 12. 2021
Aktualizováno 17. 1. 2022