Upozornění

Připomínáme dodržování obecně závazné vyhlášky obce 1/2017 o regulaci hlučných činností, každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.


Zveřejněno 29. 6. 2022