Menu
Obec Štítina
ObecŠtítina

divadelní ochotnický spolek ŠAMU

divadelní ochotnický spolek ŠAMU

ŠAMU a divadelní tradice ve Štítině

Štítina byla vždy kulturní obcí, jak dokládají slova pamětníků: "takové v okolí nebylo." Historie místního ochotnického spolku se zde vyprofilovala před devadesáti devíti lety. A již v počátečním období, za první republiky, zde vznikla řada význačných inscenací. Repertoár byl tvořen českými hrami devatenáctého století: Maryša, Lucerna či Strakonický dudák. Dokonce zde měla být uvedena i Blodkova opera V studni, avšak plány zhatila mobilizace a válečné události.

Nicméně sama skutečnost, že ochotníci chtěli inscenovat operu, svědčí o nebývalém divadelním nadšení místních obyvatel. Druhá světová válka se neblaze podepsala nejenom na tváři obce. V jejím průběhu byl totiž v koncentračním táboře umučen Antonín Hartmann, vůdčí osoba amatérského souboru. Vedení spolku se tedy ujal jeho syn, rovněž Antonín. V poválečném období, na přelomu čtyřicátých a padesátých let, bylo navázáno na tradici uvádět díla klasická (vedle Maryše to byla Vojnarka, Naši furianti či Noc na Karlštejně), dokonce inscenátoři sáhli i po zahraničním titulu (Zdravý nemocný). Nemalý vliv na kvalitu jevištních ztvárnění dramat měla také spolupráce s opavským Slezským divadlem, jež štítinskému souboru zapůjčovalo dobové kostýmy. Krizový rok 1956 Rok 1956 znamenal v historii nejen štítinského souboru mezník. Neboť z podnětu vyšších instancí došlo ke zrušení mnoha ochotnických spolků, přecházely pod osvětovou besedu.

Z majetku divadelního spolku ve Štítině se nezachovalo zhola nic, protože knihy, kulisy, opona či reflektory byly uloženy ve volně přístupné stodole jednoho z místních občanů. Navzdory negativních skutečnostem soubor nezanikl a pokračoval v inscenování české klasiky. Na sklonku padesátých let se dokonce na repertoáru objevil titul z žánru zpěvohry, Marina. Spolek se významně podílel na utváření kulturní podoby obce – a to nejen na poli divadelním.

V letech 1963 – 1967 při něm fungoval pěvecko-recitační a taneční soubor. Od šedesátých let po současnost Po několikaleté tvůrčí odmlce se spolek opět dal dohromady na sklonku šedesátých let, v roce 1968. První uvedenou hrou byly Muziky, muziky, velmi úspěšná inscenace, která v historii ochotnického souboru znamenala mezník. Zaštiťující organizací amatérů se totiž stal Sbor dobrovolných hasičů ve Štítině, jenž se zároveň staral o technickou stránku inscenací. Umělci se tedy již mohli zcela soustředit pouze na samotné jevištní dílo.

Od roku 1969 se soubor pravidelně účastnil divadelní přehlídky ochotníků s názvem Těškovické jaro, kde většinou získával jednu z hlavních cen. Jen devět let po znovuzahájení činnosti byl naneštěstí zrušen sál u Stuchlíků, který doposud ochotníkům sloužil jako zkušebna a scéna. Nebylo kde hrát. Soubor se odmlčel na dlouhých dvacet tři let, v jichž průběhu byla uvedena pouze pohádka Z pekla štěstí, již sehráli žáci základní školy.

Změna nastala až roku 2000. Obecní tělocvična byla přebudována na sál s jevištěm, umělci tedy získali tolik potřebné prostory. Na základě podnětu Karla Ulricha nastudoval Václav Benda hru Neseriózní komedie, která svým úspěchem předznamenala budoucí dráhu souboru ŠAMU (Štítinská akademie múzických umění). S Procházkovou komedií spolek vyhrál první ročník přehlídky Švihadlo 2002 a zúčastnil se Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, kde byla odbornou kritikou oceněna režie (Václav Benda a Marie Dominiková) i představitel hlavní mužské role Jaromír Glabazňa. K jedné z dalších inscenací, Blbec k večeři, byla coby režisérka přizvána členka činohry Slezského divadla Ludmila Štědrá. I za tuto inscenaci byl soubor nominován na účast na přehlídce ve Vysokém nad Jizerou, kde Jaromír Glabazňa opět získal cenu nejvyšší. Nejinak tomu bylo u dalších inscenacích ŠAMU.

Až do roku 2013 nastudoval soubor vždy jedno představení ročně. V roce 2014 jsme připravili dvě představení, a navíc jsme nastudovali pohádku s dětmi. V práci na dvou inscenacích jsme pokračovali i v r. 2015, kdy jsme vedle detektivky Past na myši od Agathy Christie nastudovali i hru Zátiší s loutnou od Jaromíra Břehového.

Od roku 2002 pořádá Obec Štítina Oblastní přehlídku venkovských ochotnických souborů Štivadlo, na které je ŠAMU hlavním organizátorem. Z této přehlídky bylo ŠAMU šest krát nominováno a získalo několik doporučení na celostátní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Od r. 2012 jsme tři krát za sebou získali na Krakonošově divadelním podzimu nominaci na Jiráskův Hronov. První nominovanou hru Dokonalá svatba následovala hra Rodina je základ státu a v r. 2014 to byla hra Lháři.

V roce 2015 natočila Česká televize o souboru ŠAMU dokument, který byl v cyklu Náš venkov vysílán v červnu 2015 na ČT2. V něm je zachyceno aktuální dění okolo štítinského divadla.

Bezesporu je nutné říci, že se ŠAMU za dobu své existence nemalým způsobem zasloužila o zviditelnění obce v rámci Moravskoslezského kraje.

Více informací na facebooku ŠAMU

Hry provedené divadelním spolkem ŠAMU  

rok 2017

A DO PYŽAM

Marc Camoletti, režie Ondřej Benda

Aby Bernard nenechal svoji milenku Brigitte v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji na venkov, kde pravidelně tráví víkendy se svojí ženou Jacqueline. A aby ospravedlnil přítomnost své milenky, pozve na víkend také svého přítele Roberta, kterého chce představit jako milence své milenky Brigitte. Bernard samozřejmě netuší, že Robert je tajným milencem jeho ženy. K dovršení všeho, si Jacqueline najala na víkendovou výpomoc služku, která se také jmenuje Brigitte.

Přehlídky: KP Štivadlo

rok 2016

Upokojenkyně

Lupinec & Co., režie Václav a Ondřej Bendovi

Hra z prostředí domova pro seniory.

Přehlídky: KP Štivadlo, Ostravské Buchary, DF Ludmily Copkové Kroměříž 

rok 2015

Past na myši

Aghata Christie, režie Ondřej Benda

Pro milovníky napětí i dobré zábavy slibuje detektivka Past na myši příjemný divácký zážitek. Děj hry se odehrává v uzavřeném prostoru Penziónu U klášterní studny, v němž se za sněhové bouře schází velmi nesourodá skupina osob, z nichž každá má své tajemství i společné vazby. Vrahem může být kdokoliv. Hra obsahuje i velmi zvláštní smysl pro humor.

Přehlídky: KP Štivadlo, NP KDP Vysoké nad Jizerou

Zátiší s loutnou

Jaromír Břehový, režie Václav Benda

Děj se odehrává v obstarožní pražské vilce, kde spolu bydlí tři sestry důchodového věku. Jejich domácnost vykazuje klasické příznaky dlouhodobého ponorkového soužití, umocněné stářím a jejich výraznými individualitami. Hra začíná dnem, kdy nejmladší z nich odchází do důchodu a do jejich života zasáhne nečekané dědictví a krutě nespravedlivý příchod exekutora. To vše do děje vnese řadu šílených zvratů, krutých dopadů osudu i drasticky komických situací.

Přehlídky: Ostravské Buchary

rok 2014

Lháři

Anthony Neilson, režie Ondřej Benda

Drsná britská komedie o citlivých policistech, kteří musí splnit poslední velmi choulostivý úkol, než si budou moci užít Štědrý večer. Pod tíhou vánoční atmosféry se strážci zákona snaží pomáhat a chránit až „brutálně“ ohleduplně. Avšak vlivem neočekávaných událostí se jejich lidský přístup mění v groteskní souboj o přežití.

Přehlídky: KP Štivadlo, NP KDP Vysoké nad Jizerou, Jiráskův Hronov

Rodinné tajemství

Eric Assous, režie Jiří Zdálek

Pierre, úspěšný skladatel a textař, má syna Quentina, který se nedávno zamiloval do krásné Clémence. Přípravy na sňatek jsou v plném proudu, avšak Clémence začíná pochybovat. Není totiž zamilovaná do Quentina, ale do jeho otce! Komedie o tom, že každý je jednou postaven před rozhodnutí, zda je lepší říct pravdu do očí, nebo milostivě lhát.

Přehlídky: KP Štivadlo

rok 2013

Rodina je základ státu

Ray Cooney, režie Václav Benda

Komedie o tom, jak může ukončený milostný vztah, rozvířit po 18-ti létech poklidnou atmosféru v důstojné londýnské nemocnici Svatého Ondřeje.

Přehlídky: KP Štivadlo, NP KDP Vysoké nad Jizerou, Jiráskův Hronov

rok 2012

Dokonalá svatba

Robin Hawdon, režie Václav Benda

Komedie o tom, jak může loučení se svobodou ovlivnit vlastní svatbu. Ráno před svatbou se Bill probudí v posteli po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje, ....Všechny následující záměny, lži a nedorozumění spějí k nevyhnutelné katastrofě, která se nakonec ukáže paradoxně být tím nejšťastnějším řešením.

Přehlídky: KP Štivadlo, NP KDP Vysoké nad Jizerou, Jiráskův Hronov

rok 2011

Údržbář

Eric Assous, režie Václav Benda

Séverine Chapuisovou opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na mizině si Séverine založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. Jednoho dne se tento kdysi světácký ex-manžel objeví před jejími dveřmi, avšak už to není ten arogantní a cynický obchodník, ale zruinovaný muž bez střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se omluvil, a jako nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci. Séverine se rozhodne mu dát šanci a nabídne mu místo údržbáře! Jean Pierre tak musí překonat svou hrdost, obléct si pracovní uniformu, vzít kartáč a kbelík a přijmout ponížení. Séverine s ním totiž zachází jako s onucí. Ale Jean Pierre není typ, který se tak rychle poddal….

Přehlídky: KP Štivadlo

rok 2010

Příbuzné si nevybíráme

Eric Assous, režie Václav Benda

Komedie ze současnosti, řešící vztahy mezi příbuznými.

Přehlídky: KP Štivadlo, NP KDP Vysoké nad Jizerou

rok 2009

Noci na Zvíkově

František Kožík, režie Václav Benda

Děj se odehrává ve třináctém století v Čechách, v období vlády krále Václava I.

Přehlídky: KP Štivadlo

rok 2008

Otylka

Jaromír Břehový, režie Václav Benda

Hra ze současnosti.

Přehlídky: KP Štivadlo

rok 2007

Prolhaná Ketty

Maurice Hennequin, režie Václav Benda

Hlavní hrdinka Ketty poobědvá náhodně v restauraci s rodinným přítelem. Její manžel Vilém se však od číšníka dozví, že viděl Ketty s "neznámým pánem"… A tak se Ketty, která přísahala, že už nikdy nebude manželovi lhát, začíná společně se svými přáteli zaplétat do dalších a dalších lží, které jsou zdrojem nekonečné řady komických situací...

Přehlídky: KP Štivadlo, zatím 20 repríz

rok 2005

Blbec k večeři

Francis Veber, režie Ludmila Štědrá

Bláznivá veselohra francouzského autora o pokryteckém boháči a starostlivém troubovi.

- upoutal Jaromír Glabazňa v roli Pignona

Přehlídky: KP Štivadlo, NP KDP

rok 2004

Bezejmenná hvězda

rumunský dramatik Michail Sebastian, režie Václav Benda

rok 2003

Z pekla štěstí

Děti ze souboru ŠAMU Štítina na KP Štivadlo předvedly pohádku Jaromíra Sypala: a všechy bez výjimky získaly cenu mladých talentů. Navíc pak ještě čestné uznání za režii získala hned čtveřice režisérů pohádky: Oldřich Číž, Vladimíra Pěčonková, Marie Dominiková a Radim Tylšar.

rok 2002

S tvojí dcerou ne

Antonín Procházka, režie Václav Benda

Paralelní příběh dvou zcela obyčejných manželských párů středního věku, z jejichž snahy o záchranu manželství, vzniká krkolomný zapletenec nepředvídaných situací, útočících na bránice diváků vtipnými slovními přestřelkami.Komedie plná krkolomných situací a trapasů.

Přehlídky: KP Štivadlo, KDP, 36 repríz.

- speciální ocenění patří Tomáši Konečnému za scénu nejen v této, ale i všech předchozích hrách souboru ŠAMU

Datum vložení: 13. 9. 2022 19:21
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2022 19:25
Autor: Správce Webu

Počasí

dnes, neděle 14. 7. 2024
déšť 28 °C 17 °C
pondělí 15. 7. zataženo 29/19 °C
úterý 16. 7. prudký déšť 33/17 °C
středa 17. 7. déšť 28/18 °C

Svátek a výročí

Svátek má Karolína

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
  • ​​
    1270 obyvatel žije v obci
  • ​​
    302 hektarů je naše rozloha
  • ​​
    40,4 let průměrný věk